U bent hier

Landbouwlint, wat nu? (PRUP Uitbreiding Kolmen)


Gemeenteraad - 25 november 2010

Toelichting.

Met steun van de Alkense meerderheid keurt de provincieraad op 20 juni 2007 het  provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) “regionale bedrijventerreinen Brouwerij-Alken en uitbreiding Kolmen”  goed. Dit wordt door de Vlaamse minister bevestigd op 21 september 2007.
Deze twee beslissingen werden, samen met de onteigeningsplannen, bij arrest van de Raad van State op 21 oktober 2010 vernietigd. De auditeur gaf vooraf reeds negatief advies op 14 december 2009.
Groen! heeft alle redenen om zeer tevreden te zijn met de beslissing van de Raad van State. Steeds zijn wij op de gemeenteraad alert gebleven, dit thema ter discussie blijven stellen.

Deloffer een slechte verliezer en een slechte lezer.
De schepen verklaart onmiddellijk, namens de meerderheid, dat er geen reden is om dit dossier te sluiten, integendeel: ‘hij – de gemeente dus – zal de procedure opnieuw opstarten’. Hij heeft het arrest blijkbaar niet volledig of alleszins eenzijdig gelezen. Zowel naar vorm als naar inhoud maakt de Raad van State bezwaren: niet alleen is er te weinig motivering, maar ook is er sprake van overcompensatie. Er wordt méér bijkomende industriezone voorzien dan nodig. De schepen zet blijkbaar vooral in op de administratieve bedenking, waar Groen! vooral de inhoudelijke accenten wil benaderen. 

De toekomstige burgemeester spreekt ook nog voor zijn beurt!
De beslissing om al of niet een heropstart te maken ligt bij de provincieraad en de deputatie.
Alken heeft dus niets op te starten. De schepen blijft trouwens niet alleen blind voor de feiten, hij spreekt ook voor zijn beurt want de Limburgse deputatie ziet naast de vernietiging van haar beslissing ook problemen rond de hoge kostprijs van een heropstart van de procedure (een nieuw prup), maar ook problemen met een (onrealistische) uitvoering gezien de hoge kostprijs van onteigeningen en infrastructuurwerken. (LRM  komt niet meer over de brug). Het enthousiasme voor en de zin van een nieuw prup zijn – terecht - erg beperkt en er zijn gezonde twijfels aanwezig bij de deputatie, die “geschrokken zijn van de schattingen voor de verwerving van de gronden en de ontwikkelingskosten”.

Wij denken dat de deputatie op dit moment een goede inschatting maakt van de feitelijkheid, zoals wij dat de afgelopen jaren reeds deden:

1. Naar aanleiding van het uitlekken van een Infrabelnota (NMBS) interpelleert ondergetekende reeds op de gemeenteraad van 27 april 2006 en vraagt de stopzetting van dit waanzinnige onrealistische en onhaalbare project. Die nota gaf toen  al aan dat het hele project niet betaalbaar zou zijn.


2. Op 21 augustus 2008 schrapt de deputatie twee belangrijke (beton)bedrijven uit het Alkense Rup Zonevreemde Bedrijven, waaronder Max Pels. Voor ons heeft deze beslissing een belangrijke link met ‘het landbouwlint’ gezien vooral Max Pels vragende partij is voor de nieuwe industriezone, maar nu geen regularisatie krijgt. Voor ons een bijkomende reden om het project ‘landbouwlint’ te schrappen. De meerderheid stemt opnieuw tegen.

3. Op de gemeenteraad van 29 januari 2009 stemmen alle fracties, uitgezonderd de Groen!-fractie, voor een (overbodige en dure) haalbaarheidsstudie. (waar zijn de resultaten?)

4. Op 14 december 2009 geeft de auditeur van de Raad van State  een negatief advies over het Prup. Voor ons aanleiding om op de gemeenteraad van 25 februari  2010 opnieuw aan te dringen op een afvoering van het project. De meerderheid van CD&C-SP.A en enkele overlopers van Kristalhelder stemmen echter tegen de stopzetting van het project. Kristalhelder was en is nochtans tegen het project.

Nu, bijna een jaar na die stemming, wordt het project afgevoerd door de Raad van State.
Wij hebben dus alle reden om zeer tevreden te zijn.
Wij kozen steeds voor:
- voor het behoud van open ruimte, vertaald in het Structuurplan Alken;
- voor het behoud van landbouwgrond in Alken;
- voor een economische ontwikkeling op maat van Alken;
- voor de leefbaarheid van de buurt bij het landbouwlint en voor de kwaliteit van leven in het algemeen in Alken.

Het ‘Landbouwlint’ is al van voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 een grote splijtzwam in Alken. Laten we dit hoofdstuk afsluiten en streven naar een consensus over een constructieve oplossing voor de problemen van ruimtelijke ordening en economische ontwikkelingen in Alken.
 
Gezien het project aan het landbouwlint een verloren zaak is moeten we deze piste nu best verlaten. De eerdere haalbaarheidsstudie geeft nu al aan dat het hele project niet haalbaar zal zijn. Laten we die studie dus stoppen.

Wel stellen wij voor een studie te maken over de noodzaak en wenselijkheid van de uitbreiding ‘Kolmen’ in Alkens perspectief en in een regionale context.

Over dit laatste willen wij een debat in en uitspraak van de gemeenteraad.


Flor Orij
Fractieleider Groen! 

Reactie toevoegen

CAPTCHA
Deze vraag dient om er voor te zorgen dat enkel personen en geen computerprogramma's gebruik kunnen maken van deze verzend-functie.

Terug naar top

Onderwerpen

Groen Alken twittert

@groenlim -- Iedereen is welkom op deze open ontmoetingsavond! https://t.co/X5PW9TBRfQ
@GroenAlken -- OCMW-Alken zet een buddy-werking op voor nieuwkomers in onze gemeente? Samen bouwen we een warme wereld. Doe jij... https://t.co/NFMuAZRbVt
@FrankVroonen -- @OrakelvMerksem @GroenHamme Bed, Bad, Brood mag ik hopen!
@GroenAlken -- We hadden het niet beter kunnen verwoorden,... #samenvoorgroen... https://t.co/JsrYWsoF4n
@GroenAlken -- Het is maar een peiling, maar de positieve trend voor Groen zet zich door. We zitten in de lift, meer en meer... https://t.co/7K53VF3ZD9
@GroenAlken -- Veel succes aan onze leerlingen en leerkrachten. Maak er een geweldig schooljaar van! Nieuw is dit jaar de... https://t.co/EIy74C3kzE
@groenlim -- Groen groeit, ook in Limburg. Wil je meewerken aan het positieve alternatief in jouw provincie/gemeente? Word... https://t.co/ri9M4MFkBr
@groenlim -- De partner van Johan Danen: “Hij staat er echt tijdens discussies” https://t.co/FTbykBbonJ
@GroenAlken -- Wordt jij alles leren over composteren? Dan is dit je kans!... https://t.co/0d4XqbQ4sy
@GroenAlken -- Unizo Alken gaat op zoek naar de echte Alkense Kost. Wat een heerlijk initiatief! Ken jij een lekker lokaal... https://t.co/rI4D0JE7Vs
@GroenAlken -- Hier zijn ze dan! De foto's van onze zaumero.vend anne kiosk!... https://t.co/rlP3n6diKl
@FrankVroonen -- RT @GroenAlken: De Alkense Groene Pluim gaat dit jaar naar de KVLV's van 't Centrum, Sint-Joris en Terkoest! Al enkele jaren... https://t.…
@GroenAlken -- De Alkense Groene Pluim gaat dit jaar naar de KVLV's van 't Centrum, Sint-Joris en Terkoest! Al enkele jaren... https://t.co/SiSwQkawNL
@GroenAlken -- Ne zaumero.vend anne kijosk is helemaal klaar om jullie vanaf 18 uur te verwennen! Wees welkom in De Alk!
@GroenAlken -- ne zaumero.vend annr kijosk is er klaar voor, alles staat klaar om jullie vanaf 18 uur te verwennen!
@GroenAlken -- Nog niet ingeschreven voor onze nieuwe lokale specialiteit: Paella van eigen bodem? Dan is het vijf voor twaalf!... https://t.co/QXixCaKMqe
@GroenAlken -- En vergeet vooral niet in te schrijven ....
@GroenAlken -- Groen Alken zet graag de Alkense Doeners in de schijnwerpers. Ook dit jaar zoeken we weer naar Alkense doeners,... https://t.co/Wss3dpNI4f
@groenlim -- Eli Bijnens is te gast tijdens de fietstocht van GroenPlus op woensdagavond 12 juli in hotel Holiday In te... https://t.co/HN4bNHaoI1
@GroenAlken -- Nog niet lid? Dan is het nu het moment! https://t.co/pYUITBCJDY https://t.co/DuWklTenTE
@GroenAlken -- Combineer morgen je deelname aan de mensenketting met een wandeling in het mooie Voeren. Groen geeft mee vorm aan... https://t.co/LdJ7kYBEb7
@GroenAlken -- Nieuwe aanleg kunstgrasvelden, .... ook actueel in Alken en omstreken.... https://t.co/ZQEwjVZ3I1
@GroenAlken -- Welk insect wil hier niet in wonen?
@GroenAlken -- Wij zijn er klaar voor #kermis #Terkoest
@GroenAlken -- Morgen, zaterdag, voeren we Kermis in Terkoest. Kom zeker eens langs bij ons tentje. De kleinsten kunnen er op... https://t.co/ZVESPx2FBk
@groenlim -- Ook wij steunen de mensenketting actie tegen kernenergie op 25 juni. Wil je met Groen Limburg een stukje ketting... https://t.co/zUQVTAHaKR
@groenlim -- Iedereen welkom op deze knalactiviteit van Groen Heusden-Zolder https://t.co/JNOJVyaKtM
@GroenAlken -- Binnenkort bij onze buren van Hasselt,... https://t.co/RcHPEIMZr0