U bent hier

Buurtbewoners bloemenwijk in snelheid gepakt

Donderdag 12 april 2012 werd door de gemeente  een buurtvergadering van Bloemenwijk 1 bijeengeroepen waarin de concrete plannen van het RUP Langveld zouden toegelicht worden.  Op deze vergadering was er een ruime vertegenwoordiging van de buurtbewoners aanwezig.  Deze buurtbewoners waren zeer nieuwsgierig naar hoe dit project eindelijk na zoveel jaren tot uitvoer zou komen. Het definitieve RUP dateert al van 21 november 2006.

Toch kregen de bewoners die vergadering een geweldige koude douche van de burgemeester.  Het mooie leuke speelbosje zal verdwijnen en in de plaats hiervan komt een bufferbekken om het overtollige regenwater op te vangen dat afkomstig is van het nieuwe, nog te bouwen,  Bloemenwijk 2.

Groen Alken is, net als de buurtbewoners, niet tegen de uitbreiding van deze wijk maar we zijn wel verontwaardigd over de manier waarop u deze bewoners geïnformeerd heeft.

Tijdens deze bewuste vergadering kregen de bewoners te horen dat de werken zouden starten op zaterdag 14 april 2012.  Dit gaf hun slechts 24u de tijd om zich te organiseren en eventueel juridische stappen te ondernemen om het speelbosje alsnog te beschermen.  Toch hebben deze buurtbewoners het georganiseerd kunnen krijgen om een petitie te starten voor het behoud van het bosje en werd zaterdag het bosje door hen bezet.  Maar van uitstel kon geen sprake zijn, de bomen moesten en zouden geveld worden. De politie werd er bijgehaald en een PV opgesteld. De aannemer heeft zich immers een strakke deadline aan te houden.

De burgemeester probeert zijn handen opnieuw in onschuld te wassen,  want dat dit bosje moest verdwijnen is de schuld van de provincie die in eerste instantie de afgeleverde vergunning voor de bouw van bloemenwijk 2 had vernietigd owv de afvoer van het overtollige regenwater. Het waterbergend vermogen moest uitgebreid worden en daardoor moest het speelbosje verdwijnen.  Deze ingreep was mogelijk dankzij de cryptische omschrijving  “Maar ook: Alle werken, handelingen, voorzieningen, maatregelen en functiewijzigingen (ev. Voorgesteld in externe beheersplannen) die nuttig zijn voor de instandhouding het herstel en de ontwikkeling van de natuur, het natuurlijk milieu, het waterbergend vermogen en de landschapswaarden” (bron: stedenbouwkundige voorschriften RUP Langveld; P.21). Kortom alle  voorschriften voor het openbaar groen zijn ineens niet meer geldig voor het speelbosje dank zij dit zinnetje.  Het RUP werd met grote unanimiteit en met een maatschappelijk draagvlak goed gekeurd (dus ook dit zinnetje), maar wie –had kunnen vermoeden bij de opstelling van de plannen dat “waterbergend vermogen” stond voor “waterbekken”, dat dit bosje zou moeten verdwijnen en dat alle andere voorschriften ondergeschikt zouden zijn aan deze 2 woorden?  Alvast zeker de bewoners niet en ook niet onze raadsleden die opdat moment mee het RUP hebben goedgekeurd. Anders zou er zeker op gereageerd geweest zijn.

Vervolgens lag de schuld, volgens de burgemeester, bij de kleine landeigendommen die geen bouwplaats wouden opofferen voor de aanleg van een bufferbekken.  En dus was de enigste mogelijkheid om “waterbergende ingrepen” te voorzien de kap van het speelbosje en de aanleg van het bufferbekken.

Vervolgens was het de schuld van de aannemer die plotsklaps veel vroeger kon beginnen aan de uitvoering van de werken waardoor er nog een zeer beperkte tijd over was om de buurtbewoners te informeren.  Toch wel vreemd dat de burgemeester reeds  op de GECORO van 4 april 2012 tussen neus en lippen het ‘goede nieuws’ meedeelde dat de Kleine landeigendommen op 16 april zouden starten met de aanleg van de nieuwe woonwijk.  De bewoners werden pas officieel ingelicht op 12 april. 

In het HBVL (14/04/2011) slaat Burgemeester Deloffer een mea culpa. Naar eigen zeggen was hij maar pas op de hoogte dat het kleine natuurgebied, een bosje van een vijftiental bomen gerooid zou worden.  Volgens onze reconstructie moest hij reeds langer op de hoogte zijn van dit feit en heeft hij deze informatie achtergehouden voor de buurtbewoners.

Bij navraag op de stedenbouwkundige dienst blijkt dat de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning is binnengekomen op 17/11/2011.  Dus op 18 november was men op het gemeentehuis al officieel op de hoogte van de plannen.  Vervolgens werd de procedure verder gezet.  Er werd advies opgevraagd bij VMM, Infrax, Brandweer, Toegankelijkheidsbureau, Provinciale dienst voor waterlopen.  Er werd echter GEEN advies gevraagd aan de buurtbewoners of aan de GECORO.  Immers het verwijderen van het speelbos tvv het waterbekken was namelijk conform de bepalingen in het RUP.  De burgemeester vond het nog niet nodig om de bewoners te informeren.  Tenslotte werd op 1 februari, nadat de adviezen waren binnengekomen, een bouwvergunning afgeleverd. Nog steeds was het niet nodig de bewoners op de hoogte te brengen van de gewijzigde plannen. Op 3 april werd er een samenkomst met de aannemer gepland waar burgemeester Deloffer op de hoogte werd gebracht dat de aannemer kan starten met werken op 16 april 2012.  Op dat moment was het natuurlijk wel alle hens aan dek om de bewoners in te lichten over de komende werken. Men wou immers de bewoners niet laten opschrikken dat men ’s zaterdags in de vroege ochtend met kettingzagen de bomen aan het omzagen waren.  Er werd dus snel een “beslissingsmededeling” georganiseerd waar men de bewoners ging inlichten. 

De conclusie is dus dat Burgemeester Deloffer reeds langer op de hoogte was van het feit dat het speelbosje zou verdwijnen.  Maar hij heeft het nagelaten om de bewoners te consulteren of op een fatsoenlijke manier in te lichten.  Hierdoor ontbrak het de bewoners aan tijd om alsnog deze beslissing op eender welke manier aan te vechten.

Heel deze situatie had anders kunnen verlopen indien de burgemeester de bewoners wel had betrokken en gezocht had naar een consensus tussen de gemeente, de kleine landeigendom, de bewoners van de wijk en de provincie.  Net zoals hij dit doet voor andere woonuitbreidingsgebieden zoals de Kouterman. 

De bewoners zijn echter niet meer serieus betrokken geweest nadat de eerste bouwvergunning vernietigd werd door de provincie en hebben nu de beslissingen moeten nemen zoals ze genomen werden.  De beslissing werd opgedrongen aan de buurtbewoners, zonder dat deze wederwoord of protest konden aantekenen. Dit is voor Groen onaanvaardbaar. 

Groen Alken interpelleert daarom de burgemeester op de gemeenteraad van 26 april 2012

-         Wanneer werd de aanvraag voor bouwvergunning ingediend bij de gemeente en de provincie?

-         Was in deze aanvraag de kap van het bosje mee opgenomen?

-         Werd er een specifieke kapvergunning afgeleverd?  Zo ja, door wie en wanneer?

-         Heeft u in de tussentijd  na de vernietiging van de bouwvergunning en voor de aflevering van de nieuwe aanvraag nog contact gehad of opgenomen met:

o       De buurtbewoners? Zo neen, waarom niet?

o       Met de sociale bouwmaatschappij de “kleine landeigendom”? Zo neen, waarom niet?

o       Met de provincie? Zo neen, waarom niet

o       Zo ja, werd in dit overleg de waterproblematiek besproken en gezocht naar oplossingen en alternatieven?

-         Wanneer werden de werken gegund? Was in deze gunning ook de kap van het bosje voorzien?

-         Wanneer was u op de hoogte van de start van de werken.

Naar aanleiding van deze situatie wil Groen Alken volgende stelling ter stemming voorleggen aan de gemeenteraad: “De gemeenteraad veroordeelt de slordige aanpak en communicatie met alle betrokken buurtbewoners. De gemeenteraad constateert het voldongen feit dat het bosje gekapt is, maar geeft de opdracht aan schepencollege om binnen de maand samen met de buurtbewoners een plan uit te werken voor een alternatieve groen- en speelzone.  Er zal hiervan een verslag uitgebracht worden op de eerst volgende gemeenteraad.”

Peter Cosemans.

Raadslid Groen Alken.

 

Reactie toevoegen

CAPTCHA
Deze vraag dient om er voor te zorgen dat enkel personen en geen computerprogramma's gebruik kunnen maken van deze verzend-functie.

Terug naar top

Onderwerpen

Groen Alken twittert

@groenlim -- Iedereen is welkom op deze open ontmoetingsavond! https://t.co/X5PW9TBRfQ
@GroenAlken -- OCMW-Alken zet een buddy-werking op voor nieuwkomers in onze gemeente? Samen bouwen we een warme wereld. Doe jij... https://t.co/NFMuAZRbVt
@FrankVroonen -- @OrakelvMerksem @GroenHamme Bed, Bad, Brood mag ik hopen!
@GroenAlken -- We hadden het niet beter kunnen verwoorden,... #samenvoorgroen... https://t.co/JsrYWsoF4n
@GroenAlken -- Het is maar een peiling, maar de positieve trend voor Groen zet zich door. We zitten in de lift, meer en meer... https://t.co/7K53VF3ZD9
@GroenAlken -- Veel succes aan onze leerlingen en leerkrachten. Maak er een geweldig schooljaar van! Nieuw is dit jaar de... https://t.co/EIy74C3kzE
@groenlim -- Groen groeit, ook in Limburg. Wil je meewerken aan het positieve alternatief in jouw provincie/gemeente? Word... https://t.co/ri9M4MFkBr
@groenlim -- De partner van Johan Danen: “Hij staat er echt tijdens discussies” https://t.co/FTbykBbonJ
@GroenAlken -- Wordt jij alles leren over composteren? Dan is dit je kans!... https://t.co/0d4XqbQ4sy
@GroenAlken -- Unizo Alken gaat op zoek naar de echte Alkense Kost. Wat een heerlijk initiatief! Ken jij een lekker lokaal... https://t.co/rI4D0JE7Vs
@GroenAlken -- Hier zijn ze dan! De foto's van onze zaumero.vend anne kiosk!... https://t.co/rlP3n6diKl
@FrankVroonen -- RT @GroenAlken: De Alkense Groene Pluim gaat dit jaar naar de KVLV's van 't Centrum, Sint-Joris en Terkoest! Al enkele jaren... https://t.…
@GroenAlken -- De Alkense Groene Pluim gaat dit jaar naar de KVLV's van 't Centrum, Sint-Joris en Terkoest! Al enkele jaren... https://t.co/SiSwQkawNL
@GroenAlken -- Ne zaumero.vend anne kijosk is helemaal klaar om jullie vanaf 18 uur te verwennen! Wees welkom in De Alk!
@GroenAlken -- ne zaumero.vend annr kijosk is er klaar voor, alles staat klaar om jullie vanaf 18 uur te verwennen!
@GroenAlken -- Nog niet ingeschreven voor onze nieuwe lokale specialiteit: Paella van eigen bodem? Dan is het vijf voor twaalf!... https://t.co/QXixCaKMqe
@GroenAlken -- En vergeet vooral niet in te schrijven ....
@GroenAlken -- Groen Alken zet graag de Alkense Doeners in de schijnwerpers. Ook dit jaar zoeken we weer naar Alkense doeners,... https://t.co/Wss3dpNI4f
@groenlim -- Eli Bijnens is te gast tijdens de fietstocht van GroenPlus op woensdagavond 12 juli in hotel Holiday In te... https://t.co/HN4bNHaoI1
@GroenAlken -- Nog niet lid? Dan is het nu het moment! https://t.co/pYUITBCJDY https://t.co/DuWklTenTE
@GroenAlken -- Combineer morgen je deelname aan de mensenketting met een wandeling in het mooie Voeren. Groen geeft mee vorm aan... https://t.co/LdJ7kYBEb7
@GroenAlken -- Nieuwe aanleg kunstgrasvelden, .... ook actueel in Alken en omstreken.... https://t.co/ZQEwjVZ3I1
@GroenAlken -- Welk insect wil hier niet in wonen?
@GroenAlken -- Wij zijn er klaar voor #kermis #Terkoest
@GroenAlken -- Morgen, zaterdag, voeren we Kermis in Terkoest. Kom zeker eens langs bij ons tentje. De kleinsten kunnen er op... https://t.co/ZVESPx2FBk
@groenlim -- Ook wij steunen de mensenketting actie tegen kernenergie op 25 juni. Wil je met Groen Limburg een stukje ketting... https://t.co/zUQVTAHaKR
@groenlim -- Iedereen welkom op deze knalactiviteit van Groen Heusden-Zolder https://t.co/JNOJVyaKtM
@GroenAlken -- Binnenkort bij onze buren van Hasselt,... https://t.co/RcHPEIMZr0