U bent hier

Armoede uitsluiten

Cijfers die spreken:
Alken telt  meer dan 1078 inwoners met een inkomen lager dan 10.000 euro, 105 hebben het omnio-statuut, 10 leefloners, 82 ouderen die een gewaarborgd inkomen voor ouderen ontvangen, 40 werkloze gezinshoofden, 333 éénoudergezinnen met minderjarige kinderen ten laste.

‘Kloof tussen rijke en arme Vlaming groeit’ en ‘Inkomensongelijkheid nooit groter in laatste twintig jaar’ zijn op 6 maart twee titels in de krant. ‘Ondanks alle pogingen van de overheid om de kloof tussen arm en rijk niet te groot te laten worden, blijft de inkomensongelijkheid toenemen. Dat heeft de directie Statistiek van de FOD Economie berekend.

Op 22 december 1992 riep de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, 17 oktober uit tot Internationale dag voor de uitroeiing van armoede (VN resolutie). Staten en verenigingen werden hiermee opgeroepen armoede op de agenda te zetten en praktische stappen te ondernemen om armoede daadwerkelijk te bestrijden. 

Groen! Alken heeft, zolang ze politiek actief zijn, deze problematiek steeds boven aan de agenda geplaatst en steeds ruimte gemaakt voor de meest kwetsbaren in onze samenleving.
Maar ook deze gemeenteraad is een aantal keer Groen! daarin gevolgd en heeft in het verleden haar bezorgdheid uitgesproken en engagement getoond om het armoede probleem aan te pakken. Wat een sterk politiek signaal was en is. 

Op de GR van september 2007 wordt naar aanleiding van de werelddag van verzet tegen armoede unaniem  goedkeuring gegeven aan een dubbele motie die:
- enerzijds aanstuurt op het uitbannen van extreme armoede en ons eigen engagement ter zake en 
- anderzijds een oproep aan de Provinciale overheid, Vlaamse regering en de federale formateur

Ook het ACV Limburg bij de Limburgse beleidsverantwoordelijken speciale aandacht vragen voor de meer dan 105.000 Limburgers die een inkomen hebben, dat niet volstaat om een normaal leven te leiden. Zij richten zich rechtstreeks tot de verantwoordelijken van de 44 Limburgse gemeenten. Dus ook Alken. 
“Armoede is vaak gelinkt aan arbeid en inkomen. Een zwakkere positie op de arbeidsmarkt en het ontbreken van een vast inkomen vergroten het risico op armoede. Bovendien is je plaats op de sociale ladder bepalend voor de kansen die je krijgt. Leeftijd, geslacht, afkomst, scholingsgraad, enz. kunnen je in dat opzicht maken of kraken”, schrijft het ACV in haar brief aan het gemeentebestuur. ACV Limburg vraagt de Limburgse gemeentebesturen om een aantal maatregelen te nemen die net de meest kwetsbaren in deze groep kansarmen,  met name de kinderen en de ouderen,  een stap vooruit helpen. 


2010 is het Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting. Natuurlijk is dit geen strijd van één jaar. Wel een strijd die actueel is en van het grootste belang: de strijd tegen armoede is een zaak van iedereen. Zeker van jongeren die aan de toekomst willen bouwen van een Europa dat niemand achterlaat. Jongeren willen een Europa dat niemand achterlaat, wij ook! 
17 oktober 2010, jaarlijks een (ge)denkdag In steeds meer landen op diverse continenten komen op 17 oktober op tal van plaatsen honderden mensen samen om te getuigen en om kenbaar te maken dat ze weigeren armoede nog langer te aanvaarden. Ook wordt er teruggedacht aan allen die het slachtoffer werden van een leven van ellende en uitsluiting. De getuigenissen van de armsten, hun ervaringen en hun hoop op een betere toekomst, staan centraal. 
Voorstellen.
1. Wij stellen voor dat het OCMW  inventariseert welke specifieke maatregelen nu reeds genomen worden voor de genoemde doelgroepen: inwoners met een inkomen lager dan 10.000 euro, Alkenaren met het omnio-statuut, de leefloners, de 82 ouderen beneden het gewaarborgd inkomen de werkloze gezinshoofden en de éénoudergezinnen met minderjarige kinderen ten laste.

2. Het ACV Limburg doet drie concrete voorstellen:
- Onderwijs voor iedereen: onderwijscheques maken het schooljaar financieel draaglijker
- Sport voor iedereen: meer aandacht voor kansarmoede bij sportverenigingen
- Wonen voor iedereen:  ook op maat van de zorgbehoevende senioren 
Wij stellen voor dat deze voorstellen door het OCMW geïntegreerd worden in het Lokaal Sociaal Beleidsplan.

3. Wij stellen voor dat het OCMW in dit Europees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting, op zoek gaat naar bijkomende maatregelen voor genoemde doelgroepen. Van deze zoektocht en de resultaten ervan wordt verslag uitgebracht op de gemeenteraad van  17 juni 2010.

4. Wij stellen voor dat het OCMW op de werelddag, 17 oktober, sensibiliseringsactie organiseert, die aandacht vraag voor deze problematiek.voor 

Reactie toevoegen

CAPTCHA
Deze vraag dient om er voor te zorgen dat enkel personen en geen computerprogramma's gebruik kunnen maken van deze verzend-functie.

Terug naar top

Onderwerpen

Groen Alken twittert

@groenlim -- Iedereen is welkom op deze open ontmoetingsavond! https://t.co/X5PW9TBRfQ
@GroenAlken -- OCMW-Alken zet een buddy-werking op voor nieuwkomers in onze gemeente? Samen bouwen we een warme wereld. Doe jij... https://t.co/NFMuAZRbVt
@FrankVroonen -- @OrakelvMerksem @GroenHamme Bed, Bad, Brood mag ik hopen!
@GroenAlken -- We hadden het niet beter kunnen verwoorden,... #samenvoorgroen... https://t.co/JsrYWsoF4n
@GroenAlken -- Het is maar een peiling, maar de positieve trend voor Groen zet zich door. We zitten in de lift, meer en meer... https://t.co/7K53VF3ZD9
@GroenAlken -- Veel succes aan onze leerlingen en leerkrachten. Maak er een geweldig schooljaar van! Nieuw is dit jaar de... https://t.co/EIy74C3kzE
@groenlim -- Groen groeit, ook in Limburg. Wil je meewerken aan het positieve alternatief in jouw provincie/gemeente? Word... https://t.co/ri9M4MFkBr
@groenlim -- De partner van Johan Danen: “Hij staat er echt tijdens discussies” https://t.co/FTbykBbonJ
@GroenAlken -- Wordt jij alles leren over composteren? Dan is dit je kans!... https://t.co/0d4XqbQ4sy
@GroenAlken -- Unizo Alken gaat op zoek naar de echte Alkense Kost. Wat een heerlijk initiatief! Ken jij een lekker lokaal... https://t.co/rI4D0JE7Vs
@GroenAlken -- Hier zijn ze dan! De foto's van onze zaumero.vend anne kiosk!... https://t.co/rlP3n6diKl
@FrankVroonen -- RT @GroenAlken: De Alkense Groene Pluim gaat dit jaar naar de KVLV's van 't Centrum, Sint-Joris en Terkoest! Al enkele jaren... https://t.…
@GroenAlken -- De Alkense Groene Pluim gaat dit jaar naar de KVLV's van 't Centrum, Sint-Joris en Terkoest! Al enkele jaren... https://t.co/SiSwQkawNL
@GroenAlken -- Ne zaumero.vend anne kijosk is helemaal klaar om jullie vanaf 18 uur te verwennen! Wees welkom in De Alk!
@GroenAlken -- ne zaumero.vend annr kijosk is er klaar voor, alles staat klaar om jullie vanaf 18 uur te verwennen!
@GroenAlken -- Nog niet ingeschreven voor onze nieuwe lokale specialiteit: Paella van eigen bodem? Dan is het vijf voor twaalf!... https://t.co/QXixCaKMqe
@GroenAlken -- En vergeet vooral niet in te schrijven ....
@GroenAlken -- Groen Alken zet graag de Alkense Doeners in de schijnwerpers. Ook dit jaar zoeken we weer naar Alkense doeners,... https://t.co/Wss3dpNI4f
@groenlim -- Eli Bijnens is te gast tijdens de fietstocht van GroenPlus op woensdagavond 12 juli in hotel Holiday In te... https://t.co/HN4bNHaoI1
@GroenAlken -- Nog niet lid? Dan is het nu het moment! https://t.co/pYUITBCJDY https://t.co/DuWklTenTE
@GroenAlken -- Combineer morgen je deelname aan de mensenketting met een wandeling in het mooie Voeren. Groen geeft mee vorm aan... https://t.co/LdJ7kYBEb7
@GroenAlken -- Nieuwe aanleg kunstgrasvelden, .... ook actueel in Alken en omstreken.... https://t.co/ZQEwjVZ3I1
@GroenAlken -- Welk insect wil hier niet in wonen?
@GroenAlken -- Wij zijn er klaar voor #kermis #Terkoest
@GroenAlken -- Morgen, zaterdag, voeren we Kermis in Terkoest. Kom zeker eens langs bij ons tentje. De kleinsten kunnen er op... https://t.co/ZVESPx2FBk
@groenlim -- Ook wij steunen de mensenketting actie tegen kernenergie op 25 juni. Wil je met Groen Limburg een stukje ketting... https://t.co/zUQVTAHaKR
@groenlim -- Iedereen welkom op deze knalactiviteit van Groen Heusden-Zolder https://t.co/JNOJVyaKtM
@GroenAlken -- Binnenkort bij onze buren van Hasselt,... https://t.co/RcHPEIMZr0